سیگار: مبارزه با فساد در افغانستان تنها در حد مقررات و برگزاری نشست‌ها بوده است

صبح کابل
سیگار: مبارزه با فساد در افغانستان تنها در حد مقررات و برگزاری نشست‌ها بوده است

اداره‌ی بازرس ویژه‌ی امریکا در امور بازسازی افغانستان یا (سیگار)، گفته است که دولت این کشور گام‌های محدود و نمادینی را برای مبارزه با فساد در افغانستان برداشته است.

جان ساپکو، بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان، اخیرا، نامه‌ای را به وزارت‌های خارجه‌، دفاع و نهاد توسعه‌ی جهانی امریکا فرستاده و در آن آمده که حکومت افغانستان باید گام‌های مستحکمی در قسمت مبارزه با فساد بردارد.

آقای ساپکو در این نامه، گفته است که حکومت افغانستان، برای دستگیری و به کیفررساندن زورمندان آغشته به فساد، باید اقدام‌های عملی کند.

در این نامه به نقل از بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان، آمده که این کشور گام‌های محدود برای نابودی فساد برداشته و اصلاحات در این زمینه‌، تنها در حد مقررات و برگزاری نشست‌ها بوده است.

سیگار در حالی به وزارت‌های خارجه و دفاع امریکا، نامه فرستاده که قرار است تا چند روز دیگر نشست ژنیو در مورد افغانستان برگزار شود. در این نشست سران بیش از ۷۰ کشور حضور خواهند داشت و قرار است که کمک‌های خارجی به افغانستان برای چهار سال دیگر تمدید شود.