سیما سمر: طرح صلح حکومت افغانستان باید قابل تطبیق باشد

صبح کابل
سیما سمر: طرح صلح حکومت افغانستان باید قابل تطبیق باشد

وزیر دولت در امور حقوق بشر، تأکید می‌کند که طرح صلح دولت افغانستان، باید قابل تطبیق باشد؛ در غیر آن، این کشور، به سوی صلح پایدار نخواهد رفت.

سیما سمر، روز چهارشنبه (۱۵ عقرب)، در نشستی گفت که نیاز است تا حکومت و چهره‌های سیاسی، متحدانه عمل کنند و برنامه‌ای را روی کار آورند که قابل تطبیق باشد.

او افزود که ممکن است در طرح صلح، موارد بسیار بزرگی مطرح شود؛ اما وقتی که قابل تطبیق نباشد، سبب تأمین صلح پایدار نخواهد شد.  او ادامه داد که در ایجاد طرح صلح، باید همه‌ی مردم به شمول زنان نقش داشته باشند.

بانو سمر، گفت: «صلح متعلق به مردم افغانستان است و اگر حکومت و مردم توقع تأمین صلح را از سوی کشورهای خارجی داشته باشد، این صلح آمدنی نیست. باید مالکیت و رهبری مذاکرات صلح به دست افغان‌ها باشد، در غیر آن صورت، آمدن صلح ناممکن است.»

وزیر دولت در امور حقوق بشر، می‌گوید که برای تأمین صلح پایدار، باید چندین مورد در نظر گرفته شود. او افزود: «جوانان افغانستان مسؤولیت دارند که برای صلح پایدار دادخواهی کنند. تصمیم‌گیری مردم نیز به تأمین صلح کمک خواهد کرد. همچنان، اتحاد میان مردم افغانستان و تمام طرف‌های سیاسی، سبب تأمین صلح پایدار خواهد شد.»

او، تأمین عدالت را در مذاکره با طالبان، با اهمیت خواند و تأکید کرد که در توافق‌نامه‌ی صلح، مسأله‌ی عدالت در نظر گرفته نشود، افغانستان به صلح پایدار دست نخواهد یافت. بانو سمر گفت که تأمین عدالت، به معنی کشتن افراد نیست؛ بلکه التیام بخشیدن به زخم‌های مردم افغانستان است.

بانو سمر، با اشاره به پیامدهای جنگ، تأکید کرد که در نتیجه‌ی جنگ‌ جاری، میزان فقر در افغانستان افزایش یافته و این چالش، تمامی حوزه‌های زندگی افغان‌ها را متأثر ساخته است. او ادامه داد که عقب ماندگی در آموزش و تحصیلات عالی، بخش دیگری از پیامدهای جنگ در افغانستان است که وضعیت افغانستان را بدتر ساخته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که چندی قبل، طرح صلح رییس‌جمهور غنی سرخط خبرهای رسانه‌های افغانستان شد و رونمایی این طرح، واکنش‌های متعددی را برانگیخت.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، گفت که طرح صلح رییس جمهور غنی، بیشتر شبیه آرزو است تا یک واقعیت.