منابع: آجندای هیأت گفت‌وگوکننده‌ی گروه طالبان خطرناک است

صبح کابل
منابع: آجندای هیأت گفت‌وگوکننده‌ی گروه طالبان خطرناک است

یک منبع در هیأت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که آجندای هیأت طالبان، خطرناک است و به همین دلیل، گروه‌های تماس دو طرف، موفق نشده‌اند که تا اکنون، روی «آجندای اصلی»، توافق کنند.

منبع، در این باره، جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

مراسم گشایش گفت‌وگوهای میان‌افغانی، روز شنبه (۲۲ سنبله)، در دوحه، پایتخت قطر، برگزار شد.

در جریان پنج روز گذشته، گروه‌های تماس دولت افغانستان و گروه طالبان، با هم نشست‌هایی را برگزار و در مورد گام‌های بعدی در گفت‌وگوها، صحبت کرده اند.

هم‌چنان، نشست عمومی دو هیأت، پس از چاشت روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۵ سنبله)، برگزار شد.

احمدنادر نادری و محمدنعیم وردک، سخن‌گویان هیأت‌های دو طرف، گفته اند که در این نشست، روسای دو هیأت، سخنرانی و در مورد نهایی‌سازی طرزالعمل و تقسیم اوقات گروه تماس سفارش کرده‌اند تا پس از آن، روی آجندای نشست، کار شود.

آن‌ها، گفته اند که روی بیشتر موارد کارشیوه‌ی نشست‌ها، توافق شده است.