سی‌ویکمین سال‌روز خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان

صبح کابل
سی‌ویکمین سال‌روز خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان

امروز (شنبه، ۲۶دلو) برابر است با سی‌ویکمین سال‌روز خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان. ارتش روسیه، در سوم ماه جدی سال ۱۳۵۸ به فرمان لئونید برژنف، رهبر آن زمان این کشور، سپاه شوروی وارد افغانستان شد و نزدیک به ده سال در این کشور باقی ماندند.

گفته می‌شود که شوروی سابق با بیش از یک هزار سرباز برای حمایت از حکومت حزب دموکراتیک خلق، وارد افغانستان شدند و رسما این کشور را در اشغال خود درآوردند.

در جریان حمله‌ی ده‌ساله‌ی ارتش سرخ شوروی در افغانستان، بیش از یک میلیون نفر کشته و ده‌‌ها هزار نفر دیگر زخمی و معلول شدند.

افزون بر آن، نزدیک به پنج میلیون جمعیت افغانستان در جریان حمله‌ی ارتش شوروی به ایران، پاکستان و سایر کشورها مهاجر شدند.

سرانجام، پس از نزدیک به ده سال حضور نظامی در افغانستان، ارتش سرخ شوروی در بیست‌وششم ماه دلو سال ۱۳۶۷هجری خورشیدی، با مقاومت مجاهدین، از این کشور بیرون شدند.