آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به ۵۴ نفر رسید

صبح کابل
آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به ۵۴ نفر رسید

وزرات صحت ایران، روز یک‌شنبه (۱۱ حوت) با نشر گزارش تازه‌ای اعلام کرد که آمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور، به ۵۴ نفر رسیده و ۹۷۸ نفر دیگر را مبتلا کرده است.
کیانوش جهان‌پور، رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت صحت ایران، گفت که ۳۸۵ نفر به تازگی به این ویروس مبتلا شده اند. او تأکید کرد که از میان مبتلایان این ویروس، تاکنون ۱۷۵ مورد بهبود یافته‌اند.
در همین حال، در پی گسترش بیشتر این ویروس در داخل ایران، برخی از همسایه‌های این کشور به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در داخل کشورهای شان، مرزهای خود با ایران را مسدود کرده اند.
این در حالی است که بیش از دو هفته از شیوع ویروس کرونا در ایران، می‌گذرد؛ اما تا هنوز این کشور نتوانسته است که از شیوع بیشتر این ویروس در سایر شهرهای خود جلوگیری کند.