یاماموتو: افغانستان را با آرزوی بازگشت صلح ترک می‌کنم

صبح کابل
یاماموتو: افغانستان را با آرزوی بازگشت صلح ترک می‌کنم

نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان، در پایان مأموریت‌ خود در این کشور، گفته است که افغانستان را به آرزوی بازگشت صلح و ثبات، ترک می‌کند.

در خبرنامه‌ی که امروز شنبه (۲ حوت)، از سوی دفتر مطبوعاتی یوناما، به نشر رسیده آمده است که مأموریت تدامیچی یاماموتو، به عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی این نهاد در افغانستان، به پایان رسیده و او این کشور را ترک می‌کند.

در خبرنامه به نقل از یاماموتو، آمده است: « من کابل را با یک آرزو ترک می‌کنم، آرزویی که با میلیون‌ها افغان آن را شریک می سازم، بازگشت صلح به افغانستان. امیدوارم سال ۲۰۲۰، سالی باشد که جنگ خاتمه یابد و افغان‌ها با امید در انتظار جامعه‌ای صلح آمیز و شکوفا باشند، چیزی که شدیدا شایسته آن هستند.»

آقای یاماموتو، هر چند گفته است که افغانستان، هنوز هم با چالش‌های مواجه است؛ اما تأکید کرده که افغان‌ها می‌توانند بر این چالش‌ها فایق آیند.

او هم‌چنان اطمینان داده است که ملل متحده همانند گذشته دوشادوش مردم افغانستان خواهد بود.

این درحالی است که دوره‌‎ی کاری پنج‌ساله‌ی تدامیچی یاماموتو، نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان، هفته‌ی پیش پایان یافت.