غنی: گروه طالبان به توافق‌نامه با امریکا، بیشتر از شریعت ارزش داده است

صبح کابل
غنی: گروه طالبان به توافق‌نامه با امریکا، بیشتر از شریعت ارزش داده است

رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که گروه طالبان در گفت‌وگوهای صلح، به توافق‌نامه با امریکا، بیشتر از شریعت اسلامی و قرآن ارزش داده است.

آقای غنی که روز پنج‌شنبه (۸ عقرب)، در مراسم گرامی‌داشت از میلاد حضرت محمد سخن می‌زد، گفت طالبان ادعا دارند که ۲۰ سال برای دین اسلام جنگیده اند؛ اما در حال حاضر، می‌گویند که توافق‌نامه‌ی صلح با امریکا، بیشتر از شریعت ارزش دارد.

او افزود: «شریعت اسلامی و قرآن، باید اساس گفت‌وگوها باشد. ملت مسلمان و نظام اسلامی داریم و اسلام را اساس و حل هر نوع معضله و مساله می‌دانیم. اسلام هویت ما است و هیچ کسی آن را از ما اختطاف کرده نمی‌تواند.»

به گفته‌ی آقای غنی، چیزی که از راه صلح صورت گرفته می‌تواند، از راه جنگ نمی‌تواند.

آقای غنی گفت: «حکومت مسجد می‌سازد؛ اما گروه طالبان آن را ویران می‌کند. بیش از یک هزار مسجد در حال اکمال است که کارهای آن تکمیل شده‌ یا هم در حال تکمیل شدن است.»

او، در بخش دیگری از سخنان خود گفت که گروه طالبان، ۴۰ قاچاق‌چی مواد مخدر را در بدل دریافت پول، از زندان‌های افغانستان آزاد کرد. «هیچ کدام از این ۴۰ نفر، به نام طالب بازداشت نشده بودند. کسانی که قاچاق‌چیان را آزاد کردند، می‌دانند که این کار شرعی نیست، اما هنوز هم قاچاق مواد مخدر را اجباری می‌دانند و آن را انجام می‌دهند.»