در یک ماه گذشته بیش از ۲۳۰ هراس‌افگن طالب در شمال افغانستان کشته شدند

صبح کابل
در یک ماه گذشته بیش از ۲۳۰ هراس‌افگن طالب در شمال افغانستان کشته شدند

مسؤولان ارتش در زون شمال افغانستان، می‌گویند که در یک ماه گذشته بیش از ۲۳۰ هراس‌افگن طالب به شمول چندین سرگروه و ولسوال‌ خودخوانده‌ی این گروه کشته شدند.

قول اردوی ۲۰۹ شاهین، روز جمعه (۲۰جدی) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در یک ماه گذشته چهار ولسوال خودخوانده و ۲۳ سرگروه طالبان در شمال افغانستان کشته شدند.

بر بنیاد این خبرنامه، در جریان یک ماه گذشته نیروهای ارتش ۹ عملیات مشترک انجام داده اند که در نتیجه‌ی آن ۲۳۳ هراس‌افگن طالب کشته، ۱۴۷ نفر دیگر زخمی و ۳۷ نفر دیگر شان نیز به نیروهای امنیتی تسلیم شده اند.

گفته می‌شود که در این مدت، ۵۰ میل سلاح و ۷۴ موتر طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

قول اردوی ۲۰۹ شاهین هم‌چنان گفته است که در جریان عملیات نیروهای امنیتی، ساحات وسیعی نیز از وجود هراس‌افگنان طالب پاکسازی شده است.