کمیسیون حقوق بشر از طالبان خواست که محکمه‌ی صحرایی زنان را پایان دهد

صبح کابل
کمیسیون حقوق بشر از طالبان خواست که محکمه‌ی صحرایی زنان را پایان دهد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از گروه طالبان خواسته است که به کشتار غیرنظامیان و ‏محکمه‌ی صحرایی زنان در کشور، پایان دهد.‏

در اعلامیه‌ای که روز یک‌شنبه -۱۶ جوزا-، از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، به نشر رسیده، ‏این کمیسیون هم‌چنان از گروه طالبان خواسته است که از حقوق دختران و زنان برای دست‌رسی ‏به تحصیلات ابتدایی و عالی حمایت کند و اطمینان دهد که جنگ‌جویان این گروه از مکاتب برای ‏اهداف نظامی استفاده نخواهند کرد و حمله بر تأسیسات و کارکنان مکتب‌ها را، ممنوع اعلام کند.‏

کمیسیون حقوق بشر، گفته است که در حال حاضر، حضور زنان در مذاکرات صلح ۹ درصد است ‏که آن‌هم منحصر به هیئت گفت‌وگوکننده‌ی صلح می‌شود.‏

این کمیسیون، از حکومت افغانستان خواسته است که حضور سیاسی و معناردار زنان را در ‏مذاکرات صلح از ۹ درصد به دست‌کم ۳۰ درصد افزایش دهد و آنان را نه تنها به عنوان ‏مذاکره‌کننده؛ بل که به عنوان میانجی و امضاکننده نیز نقش دهد.‏

در اعلامیه آمده که زنان نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند و بر اساس یافته‌های یک ‏تحقیق ملی این کمیسیون، نشان می‌دهد که بیش‌تر از ۷۲ درصد شهروندان افغانستان خواهان ‏مشارکت فعال‌تر زنان در روند صلح اند و پاسخ‌دهندگان این تحقیق، از میزان حضور زنان در روند ‏صلح ابراز نارضایتی کرده اند.‏

کمیسیون حقوق بشر، هم‌چنان از حکومت خواسته است که در مذاکرات و موافقت‌نامه‌ی صلح، ‏حقوق زنان، به ویژه دختران و زنان محروم، زنان قربانی جنگ، زنانی که خشونت دیده اند را در ‏نظر بگیرد.‏

در این اعلامیه، از جامعه‌ی جهانی نیز خواسته شده که فراتر از محکوم‌کردن حملات، عمل کرده و ‏از دولت افغانستان در زمینه‌ی محافظت از غیرنظامیان، حمایت کند.‏

بر اساس اعلامیه، جامعه‌ی جهانی، کمک‌های مالی خود را به سازمان‌هایی که برنامه‌های ‏ظرفیت‌سازی زنان صلح‌ساز برای مذاکره و آگاهی‌دهی برگزار می‌کنند را، افزایش دهد.‏