معترضان به طالبان: به خاطر بازی‌های سیاسی خود زنان و دختران افغان را قربانی نکنید!

صبح کابل
معترضان به طالبان: به خاطر بازی‌های سیاسی خود زنان و دختران افغان را قربانی نکنید!

شماری از زنان و دختران معترض، بار دیگر از طالبان خواسته‌اند که مکاتب دخترانه را باز کنند و اجازه دهند که دختران افغانستان درس بخوانند.

این زنان و دختران که در یک نقطه‌ی دورافتاده در یکی از روستاهای افغانستان دست به اعتراض زدند، تأکید می‌کنند که طالبان حق ندارند که مانع آموزش دختران این کشور شوند.

آنان هم‌چنان، می‌گویند که طالبان نباید به خاطر بازی‌های سیاسی شان، زنان و دختران افغانستان را قربانی کنند.

معترضان از جامعه‌ی جهانی به ویژه سازمان ملل خواسته اند که همصدا باز زنان و دختران افغان از حق آموزش آن‌ها حمایت کنند و صدای شان را به گوش جهانیان برسانند.

این زنان، هم‌چنان به حجاب اجباری زنان نیز، اعتراض کردند.

این در حالی است که قرار بود مکاتب دخترانه پس از هفت ماه تعطیلی، روز چهارشنبه -۳ حمل- بازگشایی شود؛ اما وزارت معارف طالبان، اعلام کرد که به دستور رهبری این گروه، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هم‌چنان باید بسته بمانند.

وزارت معارف در آن زمان، گفت که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شد، مکاتب دخترانه باز خواهد شد.