سقوط ولسوالی دوآب نورستان؛ به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است

صبح کابل
سقوط ولسوالی دوآب نورستان؛ به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است

شماری از نمایندگان نورستان در مجلس نمایندگان، تأیید می‌کنند که ولسوالی دوآب این ولایت پس از چند روز محاصره‌ی طالبان، سرانجام به دست این گروه سقوط کرده است.

اسماعیل اتیکان، نماینده‌ی نورستان در مجلس نمایندگان به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که نیروهای امنیتی بیش‌تر از بیست روز در محاصره قرار داشتند و هیچ‌نوع کمک از سوی حکومت محلی و مرکزی به آن‌ها صورت نگرفت.

آقای اتیکان، می‌گوید که سرانجام شب گذشته –جمعه، ۱۴ جوزا-، نیروهای امنیتی بدون درگیری از ولسوالی دوآب بیرون شدند و طالبان کنترل این ولسوالی را به دست گرفتند.

به گفته‌ی این عضو مجلس، درگیری هم‌زمان میان نیروهای امنیتی و طالبان در چندین ولسوالی دیگر ولایت نورستان نیز ادامه دارد و در صورتی که حکومت مرکزی به ولایت نورستان توجه جدی نکند، ولسوالی‌ها یکی پی‌دیگر به دست طالبان سقوط خواهد کرد.

این در حالی است که پیش از این نیز، دو ولسوالی دیگر در این ولایت به دست طالبان سقوط کرده بود.