سرور دانش: گروه طالبان برای تامین صلح به هیچ تعهدی پابند نبوده است

صبح کابل
سرور دانش: گروه طالبان برای تامین صلح به هیچ تعهدی پابند نبوده است

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، گفته که دولت افغانستان برای اعتمادسازی در روند صلح، گام‌های زیادی برداشت؛ اما گروه طالبان در این راستا به هیچ تعهدی پابند نبوده است.

آقای دانش، این سخنان را روز دوشنبه (۲۲ جدی)، در دیدار با چوی‌تای هو، سفیر جدید کوریای جنوبی در کابل مطرح کرده است.

آقای دانش، در این دیدار گفته است که دولت افغانستان برای اعتمادسازی در روند صلح ، گام‌های اساسی را برداشت؛ اما جانب طالبان به هیچ یک از تعهدات خود تا اکنون عمل نکرده است.

به گفته‌ی او، تا اکنون میان طالبان و گروه‌های تروریستی رابطه‌ی مستقیم وجود دارد و خشونت و کشتار شهروندان افغانستان از سوی این گروه هنوز هم ادامه دارد.

از سویی هم، سفیر جدید کوریا در کابل، در این دیدار بر تحکیم روابط میان دو کشور تاکید کرده و گفته است که کشورش به گونه‌ی همه جانبه از نظام سیاسی افغانستان و دست‌آوردهای ۲۰ سال گذشته‌ی مردم حمایت می‌کند.

آقای هو، خواهان کاهش خشونت‌ها از سوی گروه طالبان شده است.

در این دیدار، همچنان در باره‌ی تحکیم بیشتر روابط سیاسی میان دو کشور، توسعه‌ی روابط اقتصادی و تجاری، ایجاد تسهیلات میان بخش‌های خصوصی، همکاری‌های فرهنگی و تداوم کمک‌های بشر دوستانه صحبت شده است.

این در حالی است که به تازگی، دور دوم گفت‌وگوهای صلح میان هیئت‌های گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان و گروه طالبان، در قطر آغاز شده است.

ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، گفته است که گروه‌های تعیین‌شده‌ی دو طرف با هم دیدار کرده و در باره‌ی آجندای دور دوم گفت‌وگوهای صلح بحث کرده‌اند.