گروه طالبان: منشوری که در رسانه‌ها منتشر شده هیچ ربطی به ما ندارد

صبح کابل
گروه طالبان: منشوری که در رسانه‌ها منتشر شده هیچ ربطی به ما ندارد

گروه طالبان، اعلام کرده است که اوراقی زیر نام “منشور امارت اسلامی افغانستان”، هیچ ربطی به این گروه ندارد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «ما این اوراق را رد می‌کنیم، طالبان در زمان کنترل کامل خود، قانون اساسی به نام (دستور امارت اسلامی) داشت که هنوز نهایی و توشیح نشده بود.»
او می‌افزاید که پس از ورود نیروهای امریکایی به افغانستان، گروه طالبان تنها لایحه‌ی جهادی دارد.
این در حالی است که به تازه‌گی، سندی زیر نام منشور طالبان در ۱۴۹ ماده، از سوی رسانه‌ها منتشر شده که در آن، بر ایجاد نظام امارت اسلامی تأکید شده است.
سندی که یکی از تلویزیون‌های خصوصی به آن دست یافته، نشان می‌دهد که گروه طالبان، برای ایجاد نظام آینده‌ی شان، پیش‌نویس قانونی را زیر نام “منشور امارت اسلامی افغانستان” تهیه کرده‌اند.
در ماده‌ی ۷۴ این منشور، آمده است که طالبان پایبند ارزش‌های جهانی از جمله‌ آزادی بیان و بر مبنای قرائت جهانی آن نیستند. این منشور، نشان می‌دهد که گروه طالبان، هنوز هم هیچ تغییری در دیدگاهش نسبت به وضعیت آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق بشر نیاورده است.
بر اساس این منشور، تمام آزادی‌ها، بر اساس آن چه که اسلام تعریف کرده است، خواهد بود و تمام لایحه‌های امارت اسلامی پس از موافقه‌ی شورای رهبری، شورای علما و امیرالمومنین و یا معاون او، اجرایی می‌شود.