کمرگ طالبان در ولایت فراه نابود شد

صبح کابل
کمرگ طالبان در ولایت فراه نابود شد

به دنبال عملیاتی زیر نام «بختور» از سوی نیروهای ارتش در ولایت فراه، یک گمرک مربوط به هراس‌افگنان طالب در ولسوالی شیب کوه، نابود شد.

وزارت دفاع، روز دوشنبه (۲۳ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هراس‌افگنان طالب از این کمرگ، روزانه بیش از ۳ میلیون افغانی از موترهایی که از این مسیر رد می‌شدند، اخاذی می‌کردند.

در اعلامیه آمده است: «در نتیجه‌ی عملیات بختور در فراه، تا کنون ساحات و اراضی وسیعی از وجود هراس‌افگنان طالب آزاد و پاک شده و تلفات سنگینی نیز به افراد این گروه وارد شده است.»

وزارت دفاع، افزوده است که عملیات نیروهای ارتش در ولایت فراه، ادامه خواهد داشت.

ولایت فراه در غرب افغانستان، از ولایت‌های به شدت ناامن است و افراد طالبان در این ولایت حضور گسترده دارند. گروه طالبان سال گذشته با حملات گسترده‌ی تهاجمی و گروهی، بارها ولایت فراه را تا مرز سقوط رساندند.