طالبان برای وزیران و رییس دادگاه عالی شان محافظان بیش‌تری تعیین کردند

صبح کابل
طالبان برای وزیران و رییس دادگاه عالی شان محافظان بیش‌تری تعیین کردند

بر اساس یک فرمان تازه‌ی رهبری طالبان، تعداد محافظ وزیران، روسای دادگاه عالی و دادستانی کل این گروه افزوده شده است.

یک نسخه‌ از فرمان طالبان که به صبح کابل رسیده، نشان می‌دهد که این گروه اخیرا شمار محافظان مقام‌های خود را دو برابر کرده است.

به گونه‌ی نمونه، برای رییس دادگاه عالی، پیش از این هشت محافظ در نظر گرفته شده بود؛ اما اکنون رهبری طالبان شمار محافظان رییس دادگاه عالی شان را به ۱۵ نفر افزایش داده است.

برای دادستان کل و هر وزیر گروه طالبان، ۱۲ محافظ در نظر گرفته شده است. برای معین و و رییسان مستقل نهادهای عدلی و وزیران این گروه نیز، از هشت تا ده محافظ در نظر گرفته شده است.

در همین حال یک منبع موثق از درون طالبان نیز، این خبر را به صبح کابل تأیید کرد؛ اما در مورد علت اصلی این تصمیم طالبان جزئیات ارائه نکرد.

با این حال در بخشی از فرمان طالبان آمده که شمار محافظان این گروه به دلیل مشکلات امنیتی افزوده شده است.