افزایش روزافزون فقر در افغانستان؛ طالبان پول‌های هنگفتی را برای ایجاد «مدارس جهادی» هزینه می‌کنند

عصمت امین
افزایش روزافزون فقر در افغانستان؛ طالبان پول‌های هنگفتی را برای ایجاد «مدارس جهادی» هزینه می‌کنند

در حالی که با گذشت هر روز، مشکلات اقتصادی شهروندان افغانستان گسترده‌تر می‌شود؛ اما طالبان همه‌ی تمرکز شان روی ساخت مدارس جهادی و وضع محدودیت بر چگونگی پوشش زنان و دختران کشور است.

به تازگی رهبری طالبان حکمی را در مورد تشکیل و هزینه‌ی مدارس جهادی در افغانستان صادر کرده است. در نسخه‌ای از این فرمان که به صبح کابل رسیده، آمده است که همه‌ی مدارس دینی باید مطابق نصاب طالبان، تدریس کنند.

بر اساس این حکم، هر مدرسه جهادی باید ده نفر استاد داشته باشد که شامل سه نفر شیخ‌الحدیث، سه نفر «موقوف علیه»، سه نفر استاد فنون و یک نفر دیگر استاد دارالحفاظ می‌باشد.

در این حکم برای سه نفر شیخ الحدیث، هر کدام ۲۵ هزار افغانی، سه نفر موقوف علیه، هر کدام ۲۰ هزار، سه نفر استاد فنون هر کدام ۱۵هزار افغانی و استاد دارالحفاظ نیز، ۲۰ هزار افغانی معاش تعیین شده است.

همین‌گونه برای هر مدرسه جهادی، هشت نفر خادم در نظر گرفته شده است که شامل رییس مدرسه، ناظم مدرسه، رانندگان، آشپز و نانوا می‌شود.

رهبری طالبان حکم داده که رییس مدرسه، ۲۵ هزار افغانی، ناظم مدرسه، ۲۰ هزار افغانی، دو نفر راننده، ۱۵ هزار افغانی، دو نفر آشپز، ۱۵ هزار افغانی و دو نفر نانوا ۱۵ هزار افغانی معاش داشته باشند.

در ماده‌ی اخیر این حکم نیز، آمده است که هر مدرسه، باید برای ۵۰۰ تا هزار نفر لیلیه داشته باشد که اعاشه هر کدام شان، روزانه یک ۱۵۰ افغانی تعیین شده است.

این حکم در حالی از سوی رهبری طالبان صادر می‌شود که فقر و بی‌کاری در گوشه‌گوشه افغانستان گسترش یافته است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل سیرکردن شکم فرزندانش، اعضای بدن خود را می‌فروشند. شماری حتا حاضر به فروش یکی یا دو کودک شان شده تا سایر آن‌ها از گرسنگی نجات پیدا کنند.

با این حال، طالبان در نه ماه گذشته، مهم‌ترین سرگرمی شان، وضع محدودیت بر زندگی زنان و دختران افغانستان بوده است. این گروه دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه‌ی رفتن به مکتب نداده اند. در کنار آن، تقریبا همه‌ی ارگان‌های دولتی خالی از کارمندان زن شده است.