طالبان ۵ غیرنظامی را در ولسوالی رُخه ولایت پنجشیر بازداشت کردند

صبح کابل
طالبان ۵ غیرنظامی را در ولسوالی رُخه ولایت پنجشیر بازداشت کردند

منابع محلی در ولایت پنجشیر، می‌گویند که افراد طالبان، پنج نفر از باشندگان ولسوالی رُخه این ولایت را بازداشت و به جای نامعلومی منتقل کرده‌اند.

یک منبع روز پنج‌شنبه -۳۰ سرطان-، به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که این افراد سه روز پیش از روستای شصت ولسوالی رُخه ولایت پنجشیر بازداشت شده‌اند.

به گفته‌ی منبع، تا هنوز مشخص نیست که طالبان این افراد را به چه اتهامی بازداشت کرده‌اند.

خانواده‌های شان نیز، می‌گویند که تا هنوز از سرنوشت آن‌ها اطلاعی در دست نیست.

این در حالی است که چند روز پیش طالبان حدود ۴۰ تن از باشندگان ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر را نیز، بازداشت کرده‌ بودند.

گفته می‌شود که این افراد به اتهام همکاری با جبهه‌ی مقاومت ملی بازداشت شده‌اند.

طالبان در مورد بازداشت این پنج نفر چیزی نمی‌گویند.