طالبان شماری از مسؤولان و استادان مرکز آموزشی ممتاز در غرب کابل را بازداشت کردند

صبح کابل
طالبان شماری از مسؤولان و استادان مرکز آموزشی ممتاز در غرب کابل را بازداشت کردند

به دنبال انفجار امروز -سه‌شنبه، ۳۰ حمل-، در مرکز آموزشی ممتاز در قلعه‌ی نو دشت برچی، شاهدان عینی، می‌گویند که افراد طالبان شماری از مسؤولان و استادان این مرکز آموزشی را بازداشت کرده‌اند.

یکی از شاهدان عینی به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که افراد طالبان حدود سه ساعت می‌شود که امین جویا، از مسؤولان مرکز آموزشی ممتاز و چندتن از استادان این مرکز را بازداشت کرده‌اند.

به گفته‌ی او، طالبان به کسی اجازه نمی‌دهند که وارد مرکز آموزشی ممتاز شوند و در حال حاضر نیز، افراد بازداشت‌شده در حوزه‌ی امنیتی به سر می‌برند.

با این حال، بر اساس گزارش منابع مردمی، انفجار در مرکز آموزشی ممتاز ناشی از پرتاب یک بمب دستی بوده است. یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، کشته و زخمی‌شدن ۱۰ را در این انفجار تأیید کرد.