طالبان یک تن از بزرگان ولسوالی سالنگ را بازداشت کردند

صبح کابل
طالبان یک تن از بزرگان ولسوالی سالنگ را بازداشت کردند

منابع محلی، تأیید می‌کنند که طالبان، محمد رازق دوران، از بزرگان و متنفذین ولسوالی سالنگ را بازداشت کرده‌اند.

یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که آقای دوران روز یک‌شنبه -۲ اسد-، از مربوطات شهر چاریکار از سوی افراد طالبان بازداشت شده است.

به گفته‌ی منبع، طالبان این بزرگ ولسوالی سالنگ به اتهام همکاری با جبهه‌ی مقاومت ملی بازداشت کرده‌اند.

با این حال خانواده‌ی محمد رازق دوران، با ابراز نگرانی از بازداشت او، می‌گویند که طالبان بدون هیچ اسناد و مبتنی بر اتهام‌های بی‌اساس، آقای دوران بازداشت کرده‌اند.

گفته می‌شود که او هیچ ارتباطی با جبهه‌ی مقاومت ملی نداشته است.

 این در حالی است که اخیرا، شماری از جبهه‌های ضد طالبان در ولسوالی سالنگ ایجاد شده و در کنار جبهه‌ی مقاومت ملی و سایر جبهات، علیه طالبان می‌جنگند.