طالبان ولسوال پیشین لجی منگل ولایت پکتیا را بازداشت کردند

صبح کابل
طالبان ولسوال پیشین لجی منگل ولایت پکتیا را بازداشت کردند

منابع محلی در ولایت پکتیا، تأیید می‌کنند که طالبان ولسوال پیشین ولسوالی لجی منگل این ولایت را بازداشت کرده‌اند.

یک منبع به صبح کابل، گفت که طالبان عبدالواسع توکلی، ولسوال پیشین لجی منگل را در روز نخست عید قربان بازداشت کرده‌اند.

نزدیکان آقای توکلی، می‌گویند که او قبلا همه‌ی داروندار خود را به طالبان تسلیم کرده بود و کارت عفو نیز به همراه داشت؛ اما این گروه بازهم او را بازداشت کرده است.

گفته می‌شود که توکلی تا هنوز در بند طالبان قرار دارد و مورد شکنجه نیز، قرار گرفته است.

خانواده‌ی عبدالواسع توکلی خواستار آزادی او استند.

طالبان در مورد بازداشت این مقام محلی حکومت پیشین در ولایت پکتیا چیزی نمی‌گویند.