طالبان زهرا محمدی، از بانوان معترض را بازداشت کردند

صبح کابل
طالبان زهرا محمدی، از بانوان معترض را بازداشت کردند

در ادامه‌ی بازداشت‌ها از سوی طالبان، این‌بار زهرا محمدی، یکی دیگر از بانوان معترض از سوی افراد طالبان بازداشت شده است.

هدا خموش، یکی از بانوان معترض به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که زهرا محمدی، سر تیم اتحاد و همبستگی بانوان امروز -پنج‌شنبه، ۱۴ دلو-، از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده است.

بر اساس گزارش‌ها، بانو محمدی زمانی بازداشت شده که قرار بود با جمعی از بانوان دیگر به دفتر سازمان ملل در کابل بروند.

زهرا محمدی داکتر دندان است و گفته می‌شود که از مربوطات کارته‌ی پروان از کلینک‌اش بازداشت شده است.

این در حالی است که روز گذشته نیز افراد طالبان مرسل عیار از بانوان معترض را بازداشت کرده بودند.

طالبان با استفاده از همکار مرسل، آدرس خانه‌اش را پیدا کرده و او را ابتدا لت‌وکوب کرده و با خود بردند.

هم‌چنان طالبان پیش از این تمنا زریاب پریانی و پروانه ابراهیم‌خیل را نیز با خود برده بودند. تا هنوز از سرنوشت هیچ یک از بانوان ربوده‌شده خبری در دست نیست. هرچند نهادهای حقوق بشری بارها خواستار روشن‌شدن سرنوشت بانوان معترض شده؛ اما تا هنوز طالبان در این مورد هیچ اقدامی نکرده اند.