طالبان واژه‌ی دانشگاه را از لوحه‌ی دانشگاه بلخ حذف کردند

صبح کابل
طالبان واژه‌ی دانشگاه را از لوحه‌ی دانشگاه بلخ حذف کردند

شماری از استادان دانشگاه بلخ، می‌گویند که طالبان به تازگی واژه‌ی دانشگاه را از لوحه‌ی دانشگاه این ولایت حذف کرده و به جای آن، پوهنتون نوشته‌اند.

نورآغا شریفی از استادان دانشگاه بلخ روز پنج‌شنبه -۱۹ حوت-، در برگه‌ی فیسبوک خود نوشته است که طالبان پس از حذف نوروز از تقویم، واژه‌ی دانشگاه را نیز از لوحه‌ی دانشگاه بلخ حذف و واژه پوهنتون را جاگزین کرده است.

آقای شریفی نوشته است: «این یعنی با سیطره افغانیت و فاشیزم قومی، طبقه‌بندی و درجه‌بندی زبان‌ها، قوم‌ها و ولایت‌های کشور، می‌خواهند اعتماد به نفس سایر شهروندان را از بین برده و به زبان آشکار‌تر، می‌خواهند بر ما باداری کنند.»

این در حالی است که پیش از این، مقام‌های طالبان بارها با استفاده از واژه‌ی دانشگاه مخالفت کرده‌اند. حتا باری یکی از مقام‌های طالبان در برنامه‌ی تلویزیونی از خبرنگار به گونه‌ی جدی خواست که از واژه دانشگاه استفاده نکند.