برخورد نادرست مأموران امر به معروف طالبان؛ یک دانش‌جوی دختر دانشگاه بامیان از هوش رفت

عصمت امین
برخورد نادرست مأموران امر به معروف طالبان؛ یک دانش‌جوی دختر دانشگاه بامیان از هوش رفت

رسانه‌های محلی بامیان، گزارش داده‌اند که برخورد نادرست مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان و محافظان دانشگاه بامیان سبب شده که یک دانش‌جوی دختر از هوش برود.

به گزارش تلویزیون بامیان، این رویداد صبح روز دوشنبه -۲۸ سنبله-، در جریان بازجویی از «حجاب» در دروازه‌ی ورودی دانشگاه بامیان رخ داده است.

به گفته‌ی منابع، این دانش‌جوی دختر زمانی از هوش رفت که محافظان دانشگاه و مأموران امر به معروف طالبان هنگام بررسی حجاب، با او برخورد نادرست داشتند.

آن‌چه تلویزیون بامیان گزارش داده، این دانش‌جوی توسط دوستانش و هم‌صنفی‌هایش به شفاخانه‌ی ولایتی بامیان منتقل شده است.

این دختر دانش‌جوی علوم طبیعی دانشگاه بامیان است. به گفته‌ی دانش‌جویان دیگر، طالبان از چند روز به این طرف محدودیت‌های شدیدی بر دانش‌جویان وضع کرده و حتا تلفن‌های همراه آن‌ها را بررسی می‌کنند.

گفته می‌شود که شماری از دانش‌جویان امروز به دلیل داشتن پطلون و کفش‌های مردانه اجازه‌ی ورود به دانشگاه را نیافتند.

دانش‌جویان دانشگاه بامیان با انتقاد از مقام‌های امر به معروف و نهی از منکر طالبان، تأکید می‌کنند که اگر وضعیت به همین گونه ادامه داشته باشد، شمار زیادی از دانش‌جویان دانشگاه را ترک خواهند کرد.