طالبان بازرسی مردم با لباس‌های شخصی توسط افرادش را منع کردند

صبح کابل
طالبان بازرسی مردم با لباس‌های شخصی توسط افرادش را منع کردند

فرماندهی پلیس طالبان در شهر کابل، بازرسی مردم با لباس‌های شخصی توسط افرادش را منع کرده‌ است.

ولی‌جان حمزه، قمندان امنیه‌ی طالبان در کابل، می‌گوید که هیچ ‌پلیسی پس از توزیع یونیفورم، اجازه ندارد تا در کمربندهای امنیتی مردم را با استفاده از لباس‌های شخصی بازرسی کند.

گفتنی است که وزارت داخله‌ی طالبان، هفته گذشته روند توزیع یونیفورم پلیس این گروه را در کابل و کندهار آغاز کرد.

این در حالی است که افراد طالبان در ماه‌های گذشته همه با لباس‌های شخصی در سطح شهر حضور داشته‌اند. هنوز هم اکثر افراد طالبان لباس‌های شخصی دارند.

باشندگان پایتخت و سایر ولایت‌ها با انتقاد از طالبان، می‌گویند که افراد این گروه چهره‌ی شهر را کاملا مبدل کرده‌اند.

از سویی‌هم اکثر جرایم جنایی نیز، به دلیل نبود یونیفورم مشخص اتفاق افتاده است. بسیاری از سارقین با استفاده از نام پلیس و نظامیان طالب وارد خانه‌ی مردم شده و سرقت کرده‌اند.