طالبان در یک فرمان تازه، کار زنان در موسسات داخلی و خارجی را ممنوع کردند

فاطمه حسن‌زاده
طالبان در یک فرمان تازه، کار زنان در موسسات داخلی و خارجی را ممنوع کردند

به دنبال ممنوعیت کامل آموزش زنان در افغانستان، اکنون گروه طالبان با صدور یک فرمان جدید، کار زنان را در موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی در کشور ممنوع کرده‌ است.

در مکتوبی که روز شنبه -۳ جدی-، از سوی وزارت اقتصاد طالبان صادر شده، آمده است که این تصمیم به دنبال شکایت‌های جدی مبنی بر عدم رعایت «حجاب اسلامی» در موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی گرفته شده است.

در مکتوب آمده است: «در این اواخر، شکایت‌های جدی مبنی بر عدم رعایت حجاب اسلامی و سایر قوانین و مقررات نافذه‌ی امارت مربوط به این امر در سطح کارکرد طبقه اناث در موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی به ملاحظه رسیده است.»

این مکتوب که به آدرس موسسه‌ی اکبر در کابل فرستاده شده، از همه‌ی موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان خواسته شده که کار همه‌ی کارمندان زن شان را در این اداره‌ها متوقف کنند.

با این حال وزارت اقتصاد طالبان هشدار داده است که در صورت تعلل در عملی‌کردن این فرمان، جواز فعالیت این موسسات لغو خواهد شد.

پای این مکتوب نیز، قاری دین‌محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان امضا کرده است.

در همین حال یک منبع معتبر به روزنامه‌ی کابل گفت: موسساتی که کار زنان در آن ممنوع شده، تصمیم گرفته‌اند که از فردا کارهای شان را در افغانستان متوقف کنند.

این در حالی است که هفته‌ی گذشته، طالبان با صدور فرمانی، آموزش زنان و دختران را به گونه‌ی کامل ممنوع کرد. نشر این فرمان واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است؛ تا جایی که چندین استاد دانشگاه کابل استعفا دادند.

هم‌چنان در روزهای اخیر، موج بزرگی از اعتراضات زنان در ولایت‌های مختلف افغانستان به ویژه کابل شکل کرده است. نهادهای حقوق بشری و رهبران بسیاری از کشورهای اسلامی نیز واکنش‌های تندی در این مورد داشته‌اند.