طالبان در ولسوالی خواجه‌ بهاوالدین تخار برای ساخت مدرسه‌ی دینی از مردم پول جمع‌آوری می‌کنند

صبح کابل
طالبان در ولسوالی خواجه‌ بهاوالدین تخار برای ساخت مدرسه‌ی دینی از مردم پول جمع‌آوری می‌کنند

منابعی به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گویند که مسؤولان محلی طالبان در ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار برای ساخت مدرسه‌ی دینی، از مردم محل پول جمع‌آوری می‌کنند.

یک منبع که نخواست نامی از او گرفته شود، می‌گوید که نظام‌الدین نظامی، ولسوال خواجه بهاوالدین تخار روز پنج‌شنبه‌ی هفته گذشته در نشستی، به مدیر عواید شهرداری این ولسوالی دستور داده است که یک فهرست از باشندگان محل را تهیه کند.

به گفته‌ی منبع، شهرداری ولسوالی خواجه بهاوالدین بر اساس فهرست تهیه‌شده باید از هر خانواده‌، یک هزار افغانی جمع‌آوری کند.

ولسوال خواجه بهاوالدین در این نشست، گفته است که از پول جمع‌آوری‌شده می‌خواهد یک مدرسه‌ی دینی می‌سازد.

این در حالی است که منابعی به صبح کابل، می‌گویند که شخص نظام‌الدین نظامی و کمال لنگ، یک فرمانده‌ی دیگر طالبان، ده‌ها جریب زمین را در ساحه مربوط به کندک سرحدی خواجه بهاوالدین از مردم غصب و دور و اطراف آن را دیوار کرده است تا مدرسه بسازند.