هیئت‌های طالبان در روسیه و ایران؛ هیئت دولت: ما صحنه را ترک نمی‌کنیم

صبح کابل
هیئت‌های طالبان در روسیه و ایران؛ هیئت دولت: ما صحنه را ترک نمی‌کنیم

در حالی که هیئت‌های جداگانه‌ی طالبان از ایران و روسیه به دوحه برنگشته اند؛ اما اعضای هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان، تأکید می‌کنند که آن‌ها منتظر برگشت طالبان می‌مانند و صحنه‌ها را ترک نخواهند کرد.

امین احمدی، عضو هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت، در پاسخ به این که طالبان در دوحه حضور ندارند؛ پس چرا آن‌ها به کابل برنمی‌گردند، می‌گوید: «خوب نمی‌دانم که چرا بر نمی‌گردیم. دلیل‌های خود را داریم. همان‌طوری که طالبان صحنه را ترک نمی‌کنند، هیئت دولت نیز صحنه را ترک نخواهد کرد.»

از سویی هم، عبدالحفیظ منصور، یک عضو دیگر هیئت دولت به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که تا هنوز هیئت‌های طالبان که به روسیه و ایران رفته‌ بودند، برنگشته اند.

آقای منصور، هر چند در مورد دلیل عدم برگشت هیئت‌های طالبان چیزی نمی‌گوید؛ اما می‌افزاید :« تا حال برنگشتند، شاید دلیل‌اش ترافیک است، کرونا است و یا هم سیاست است.»

با این حال برخی منابع، در قطر گفته اند که طالبان به دلیل محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا در کشورهای ایران و روسیه گیر مانده و در صورتی که برگردند؛ ۱۴ روز قرنتین خواهند شد. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا هیئت دولت به کابل بر نمی‌گردد.

آقای منصور در این مورد می‌گوید:  «برگشتن که صدها آوازه  را با خود دارد. تعبیر می‌شود که گفت‌وگوها قطع شده. ما انتظار دوام گفت‌وگو را داریم.»

به گفته‌ای او، تا هنوز گفت‌وگوها در قطر قطع نشده و زمینه‌ی از سرگیری گفت‌وگوها نیز وجود دارد.

با این حال، وزارت دولت در امور صلح، می‌گوید که تا هنوز در مورد برگشت هیئت دولت به کابل، تصمیمی گرفته نشده است.

ناجیه انوری، سخن‌گوی وزارت دولت در امور صلح، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید : «تا زمانی که رهبری دولت و شورای عالی مصالحه ملی و مردم افغانستان تصمیم نهایی را برای برگشت تیم مذاکره به افغانستان نگیرند، برای تامین صلح در اینجا خواهیم ماند و به دادخواهی ادامه خواهیم داد.»

این همه در حالی است که هفته‌ی گذشته، دو هیئت جداگانه از سوی طالبان، یک به روسیه و دیگری به ایران سفر کردند. سفر هیئت‌های طالبان واکنش‌های زیادی را نیز به همراه داشت، زیرا شیرعباس استانکزی، معاون هیئت در روسیه گفت که حکومت فعلی به رهبری محمداشرف غنی، مانع برقراری صلح در افغانستان است و در صورتی که او استعفا بدهد، صلح برقرار خواهد شد.