ولسوال طالبان برای ولسوالی سالنگ به شدت زخمی شد

صبح کابل
ولسوال طالبان برای ولسوالی سالنگ به شدت زخمی شد

منابعی از جبهه‌ی هندوکش، می‌گویند که ولسوال طالبان برای ولسوالی سالنگ ولایت پروان به شدت زخمی شده است.

یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که قاری عمر عمری، ولسوال طالبان برای ولسوالی سالنگ روز شنبه -۱ اسد-، در پل چک احمد ظاهر ولسوالی سالنگ، هدف ماین جاسازی‌شده قرار گرفته است.

منبع، گفت که قاری عمر در این رویداد به شدت زخمی و به شفاخانه‌ی ایمرجنسی ولایت پنجشیر منتقل شده است.

به گفته‌ی منبع، وضعیت ولسوال طالبان برای ولسوالی سالنگ وخیم است و در حالت کوما به سر می‌برد.

گفته می‌شود که در این رویداد دو محافظ قاری عمر کشته شده‌اند. طالبان در این مورد چیزی نمی‌گویند.