طالبان وارد مرکز ولایت لوگر شدند

صبح کابل
طالبان وارد مرکز ولایت لوگر شدند

منابع محلی در ولایت لوگر، تأیید می‌کنند که طالبان وارد شهر پل‌علم، مرکز این ولایت شده و درگیری‌های میان نیروهای امنیتی و جنگ‌جویان طالب جریان دارد.

یک منبع محلی در ولایت لوگر که نمی‌خواهد نامی از گرفته شود، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که جنگ‌جویان طالب روز جمعه -۲۲ اسد-، وارد شهر پل‌علم شده اند.

به گفته‌ی این منبع، در حال حاضر مقام ولایت و فرماندهی پلیس ولایت لوگر به دست طالبان افتاده است و درگیری در ریاست امنیت ملی و قطعه‌ی خاص این ولایت، جریان دارد.

این منبع می‌افزاید که به جز ولسوالی محمدآغه‌ی این ولایت، دیگر همه‌ی ولسوالی‌ها در اختیار طالبان قرار است.

ولایت لوگر در ۶۰ کیلومتری جنوب کابل موقعیت دارد و یکی از ولایت‌های ناامن کشور به شمار می‌رود.