یک دانش‌جوی دختر در بلخ به خاطر داشتن تلفن، لت‌وکوب و برای سه ساعت در کانتین دانشگاه زندانی شد

صبح کابل
یک دانش‌جوی دختر در بلخ به خاطر داشتن تلفن، لت‌وکوب و برای سه ساعت در کانتین دانشگاه زندانی شد

منابعی در دانشگاه بلخ، می‌گویند که افراد طالبان یک دانش‌جوی دختر را به دلیل داشتن تلفن همراه به شدت لت‌وکوب و برای سه ساعت او را در کانتین دانشگاه زندانی کرده‌اند.

یکی از دانش‌جویان دانشگاه بلخ که نخواست نامی از او گرفته شود، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که این رویداد روز گذشته -دوشنبه، ۲۶ ثور-، در داخل این دانشگاه رخ داده است.

به گفته‌ی او، این دختر زمانی که می‌خواست وارد صنف درسی شود، برادرش با او تماس گرفته و تازه می‌خواست که تلفنش را پاسخ دهد، افراد طالبان می‌آیند و این دانش‌جو را به دلیل آوردن تلفن همراه به شدت لت‌وکوب و تحقیر می‌کنند.

منبع هم‌چنان، گفت که طالبان این دختر را پس از لت‌وکوب در میان صدها دانش‌جوی دیگر، به کانتین دانشگاه برده و برای سه ساعت او را زندانی کرده‌اند.

در کنار این، دیگر دانش‌جویان دانشگاه بلخ، تأکید می‌کنند که گروه طالبان این دانشگاه را برای شان زندان ساخته است؛ زیرا محافظان دم دروازه‌ی دانشگاه آن‌ها را بدون ماسک و برقع  و حجاب عربی حتا داخل اجازه نمی‌دهند.

این در حالی است که روز یک‌شنبه -۲۵ ثور-، نیز برخی از دانش‌جویان دانشگاه بلخ مدعی شدند که سه دانش‌جوی دختر در دروازه این دانشگاه، توسط مأموران زن طالبان لت‌وکوب شده‌اند.

گفته می‌شود که طالبان آن‌ها را به دلیل پوشیدن لباس رنگه و استفاده از گوشکی لت‌وکوب کردند.