دامنه‌ی جنگ به کمربندهای شهر مزارشریف رسید

صبح کابل
دامنه‌ی جنگ به کمربندهای شهر مزارشریف رسید

مسؤولان محلی در ولایت بلخ، می‌گویند که درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگ‌جویان طالب، در کمربندهای شهر مزارشریف جریان دارد.

سیدعبدالله مسرور، معاون شورای ولایتی بلخ، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که نیروهای امنیتی تا چند کیلومتر در اطراف شهر مزارشریف پیش‌روی داشته اند و در حال حاضر، درگیری‌ها در کمربندهای شهر جریان دارد.

به گفته‌ی او، جنگ‌جویان طالب تا اکنون موفق نشده اند تا وارد شهر شوند.

از سویی هم، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان، ادعا کرده که جنگ‌جویان این گروه، حملات خود را بر شهر مزارشریف از چهار سمت آغاز کرده اند. به گفته‌ی او، جنگ‌جویان طالب، از سمت کودبرق، وارد شهر مزارشریف شده اند.

با این حال، عطامحمد نور، رهبر شاخه‌ی انشعابی حزب جمعیت اسلامی، در برگه‌ی فیسبوکش نوشته است که نیروهای دفاعی – امنیتی و خیزش مردمی، نخواهند گذاشت تا طالبان وارد شهر مزارشریف شوند.