افراد طالبان یک نظامی حکومت پیشین را در کابل بازداشت کردند

صبح کابل
افراد طالبان یک نظامی حکومت پیشین را در کابل بازداشت کردند

در ادامه‌ی روند بازداشت کارمندان و نیروهای حکومت پیشین، افراد طالبان یک نظامی پیشین را در شهر کابل بازداشت کرده‌اند.

منابعی، می‌گویند که افراد طالبان این نظامی حکومت پیشین را چهارشنبه هفته‌ی پیش از خانه‌اش واقع در کارته‌ی سخی شهر کابل بازداشت و به جای نامعلومی برده‌اند.

فرد بازداشت‌شده صالح محمد نام دارد و فرمانده تولی تأمین امنیت پارلمان افغانستان در حکومت پیشین بود. نزدیکان این نظامی پیشین، می‌گویند که با وجود تلاش‌های زیاد؛ اما تا هنوز مشخص نیست که صالح محمد زنده است یا خیر.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر، ده‌ها نظامی و کارمند حکومت پیشین در ولایت‌های مختلف از سوی طالبان بازداشت شده‌اند. شماری از افراد بازداشت‌شده تا هنوز در بند طالبان استند و شماری هم کشته شدند.