طالبان مشاور حقوقی پیشین وزارت مهاجرین را بازداشت کردند

صبح کابل
طالبان مشاور حقوقی پیشین وزارت مهاجرین را بازداشت کردند

منابعی، تأیید می‌کنند که حزب‌الله صابری، مشاور پیشین وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان از سوی طالبان بازداشت شده‌ است.

به گفته‌ی منابع، طالبان بارها با آقای صابری تماس گرفته بودند که به وظیفه برگردد و سرانجام پس از تماس‌های زیاد، یک هفته پیش به وزارت رفت؛ اما تا هنوز به خانه برنگشته است.

در همین حال، خانواده‌ی حزب‌الله صابری نیز، می‌گویند که از یک هفته به این طرف هیچ خبری از او نیست و تلفنش نیز خاموش شده است.

طالبان در این مورد چیزی نمی‌گویند.

این در حالی است که پیش از این نیز، طالبان افراد حکومت پیشین را به بهانه‌های مختلف دوباره به وظیفه خواسته و شماری از آن‌ها را بازداشت و شماری را هم به قتل رسانده‌اند.

حدود یک ماه پیش طالبان، قاسم قایم، آمر افسر وزارت داخله‌ی حکومت پیشین را به وظیفه خواست؛ اما پس از مدتی او را بازداشت و کشتند.