طالبان یک عضو مجلس سنای حکومت پیشین را بازداشت و شکنجه کرده‌اند

صبح کابل
طالبان یک عضو مجلس سنای حکومت پیشین را بازداشت و شکنجه کرده‌اند

منابع مردمی در تخار، تأیید می‌کنند که طالبان، مولوی عبدالوهاب عرفان، عضو مجلس سنای حکومت پیشین را بازداشت کرده‌اند.

به گفته‌ی این منابع، آقا عرفان پنج روز پیش زمانی که تازه از ایران به کشور برگشته بود، در مرز اسلام‌قلعه هرات از سوی طالبان بازداشت شده است.

منابع هم‌چنان، می‌گویند که در حال حاضر این سناتور حکومت پیشین در کابل زندانی است و نیروهای طالبان او شکنجه نیز، کرده اند.

مولوی عرفان از چهره‌های به شدت ضد طالبانی در دوران جمهوریت بود و بارها در جریان کارش به عنوان سناتور از عملکرد طالبان انتقاد کرده بود.

آقای عرفان از ولسوالی کلفگان ولایت تخار است و نماینده‌ی قوم اوزبیک در مجلس سنا بود.

با این حال، تا اکنون گروه طالبان در مورد بازداشت این عضو مجلس سنای پیشین چیزی نگفته است.