منابع مردمی: طالبان تنها در سه روز گذشته،بیش از ۱۰ جوان را در تخار بازداشت کردند

عصمت امین
منابع مردمی: طالبان تنها در سه روز گذشته،بیش از ۱۰ جوان را در تخار بازداشت کردند

منابع مردمی در ولایت تخار، می‌گویند که افراد طالبان شماری از جوانانی که تازه از ایران رد مرز شده بودند را در این ولایت بازداشت و به جای نامعلومی منتقل کرده‌اند.

یک منبع معتبر به صبح کابل، گفت که این جوانان در جریان دو-سه هفته‌ی اخیر از ایران دوباره به روستاهای شان در تخار برگشته بودند که از سوی طالبان بازداشت شده‌اند.

به گفته‌ی منبع، طالبان این جوانان را به اتهام همکاری با نیروهای جبهه‌ی مقاومت ملی بازداشت کرده‌اند؛ در حالی که آن‌ها هیچ ارتباطی با این جبهه ندارند.

گفته می‌شود که تنها در سه روز گذشته، بیش از ۱۰ نفر از سوی طالبان بازداشت شده‌اند. خانواده‌های این جوانان، می‌گویند که از سرنوشت فرزندان شان هیچ اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که طالبان آن‌ها کجا برده‌اند.

همین گونه یک منبع دیگر، گفت که طالبان در مرز، سیستم بایومتریک فعال کردند و کسانی که از ایران به افغانستان و برعکس از افغانستان به ایران بروند را شناسایی و بازداشت می‌کنند.

منبع، گفت که تا اکنون چندین نفر از طریق بایومتریک شناسایی و بازداشت شده‌اند.

طالبان در این مورد چیزی نگفته اند.