تلاشی خانه‌به‌خانه‌ی طالبان در غرب کابل نیز آغاز شد

صبح کابل
تلاشی خانه‌به‌خانه‌ی طالبان در غرب کابل نیز آغاز شد

منابعی در غرب کابل، تأیید می‌کنند که نیروهای طالبان تلاشی خانه‌به‌خانه را در غرب شهر کابل نیز، آغاز کرده اند.

یک منبع که نخواست که نامی از او گرفته، به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که طالبان امروز -شنبه، ۷ حوت-، تلاشی خانه‌به‌خانه را در شهرک مهدیه واقع در دشت برچی و شهرک امید سبز -شهرک حاجی نبی-، آغاز کرده اند.

به گفته‌ی این منبع، نیروهای هر حوزه‌ی امنیتی، مسؤولیت دارند که ساحه‌ی خودشان را تلاشی کنند.

او هم‌چنان، گفت که دیدن این وضعیت بسیار برایش دشوار است؛ زیرا طالبان هنگام تلاشی خانه‌ها همرای شان پلیس زن نیست و بدون اجازه وارد خانه‌های مردم می‌شوند؛ حتا بدون این که کدام واقعه‌ی مشکوک نیز باشد.

این در حالی است که طالبان روند تلاشی خانه‌به‌خانه را روز گذشته در شهر کابل آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها، روز گذشته، خانه‌های مردم در ساحات پروژه‌ی تایمنی، خیرخانه و کوتل، خواجه بغرا و برخی نقاط دیگر تلاشی شده است.

با این حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان، گفته که هدف از آغاز عملیات تصفیوی، بازداشت و از بین‌بردن دزدان، آدم‌ربایان، عناصر شریر و دیگر مجرمین است.

او گفته است که در جریان عملیات نیروهای این گروه، به هیچ فرد و خانه‌ی ملکی زیان نمی‌رسد، تمام تدابیر احتیاطی در نظر گرفته شده و با مردم برخورد خوب صورت می‌گیرد.

آغاز تلاشی خانه‌به‌خانه طالبان با واکنش‌های زیاد روبه‌رو شده است. باشندگان کابل، این اقدام طالبان بی‌حرمتی به حریم شخصی افراد می‌دانند.