طالبان در بغلان از خانه‌های مردم به عنوان سنگر جنگ و محل بودوباش استفاده می‌کنند

عصمت امین
طالبان در بغلان از خانه‌های مردم به عنوان سنگر جنگ و محل بودوباش استفاده می‌کنند

شماری از باشندگان ولسوالی خوست ولایت بغلان، می‌گویند که به دنبال شدت‌گرفتن درگیری‌ها در این ولسوالی، افراد طالبان از خانه‌های مردم به عنوان سنگر جنگ و محل بودوباش شان استفاده می‌کنند.

محبوب‌الله، باشنده‌ی روستای گُذُر ولسوالی خوست و بغلان به صبح کابل، می‌گوید که در جریان یک ماه گذشته، برای دومین بار طالبان آن‌ها را از خانه‌ی شان بیرون کرده و اکنون از آن به عنوان سنگر جنگ استفاده می‌کنند.

این باشنده‌ی ولسوالی خوست، می‌گوید که پیش از عید طالبان به آن‌ها اجازه داده بودند که دوباره به خانه‌ی شان برگردند و پس از هشت روز، گروهی دیگر از جنگ‌جویان طالب به خانه‌ی شان آمده و آن‌ها را بار دیگر مجبور به کوچ اجباری کرده‌اند.

به گفته‌ی محبوب‌الله، هرچند پدرش در برابر تصمیم طالبان مقاومت کرده؛ اما جنگ‌جویان این گروه او را تهدید به مرگ کرده و سرانجام آن‌ها مجبور به ترک خانه‌ی شان شده‌اند.

او، هم‌چنان می‌گوید که در حال حاضر خانواده‌ی آن‌ها، چندین پارچه شده؛ زیرا شماری از آن‌ها به یک منطقه و شماری هم به دیگر منطقه آواره شده‌اند.

در همین حال، ویدیوهایی که این باشنده‌ی ولسوالی خوست به صبح کابل فرستاده، دیده می‌شود که قسمت‌های از دیوار حویلی و بخش‌های از بام خانه‌ی شان تخریب شده است.

این در حالی است که پیش از نیز، شماری از باشندگان ولایت بغلان و پنجشیر، مدعی شده بودند که طالبان از خانه‌های مسکونی، مکاتب و کلینک‌های صحی به عنوان سنگر جنگ استفاده می‌کنند.