ریاست امر به معروف طالبان در بلخ به دانش‌جویان دختر اجازه‌ی سفر به ولایت‌های شان را نمی‌دهند

صبح کابل
ریاست امر به معروف طالبان در بلخ به دانش‌جویان دختر اجازه‌ی سفر به ولایت‌های شان را نمی‌دهند

برخی منابع در دانشگاه ولایت بلخ، می‌گویند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان به دانش‌جویان دختر در این ولایت اجازه نمی‌دهد که بدون محرم به ولایت‌های اصلی شان سفر کنند.

یکی از دانش‌جویان دانشگاه بلخ به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که طالبان به دانش‌جویان دختر دستور داده‌اند که بدوم محرم نباید سفر کنند.

این دانش‌جو، گفت: «به ما اطلاعیه فرستاده‌اند که از فامیل تان پدر و یا برادر تان بیایه و باید با خود تذکره داشته باشند که با تذکره شما مطابقت داشته باشد.»

به گفته‌ی این دانش‌جویان، در چند روز گذشته، شماری از آن‌ها زمانی که می‌خواستند به موترهایی که طرف کابل می‌روند، بالا شوند، طالبان آن‌ها را از موتر پایین کرده و دوباره به لیلیه‌های شان برگشتانده‌اند.

حتا گفته می‌شود که نیروهای امر به معروف طالبان در بلخ، شماری از این دانش‌جویان را در ایستادگاه موترهای مزار-کابل، به شدت لت‌وکوب کرده‌اند.

این در حالی است که به گفته‌ی دانش‌جویان، آن‌ها به سختی هزینه‌های ماندن در بلخ را تأمین می‌کنند و آن قدر وضعیت اقتصادی شان خوب نیست که برای هر بار رفت‌وآمد با خود محرم داشته باشند.