ناپدید شدن ۷ طالب در کابل؛ این گروه غیرنظامیان به شمول زنان و کودکان را بازداشت می‌کنند

صبح کابل
ناپدید شدن ۷ طالب در کابل؛ این گروه غیرنظامیان به شمول زنان و کودکان را بازداشت می‌کنند

منابعی به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گویند که به دنبال ناپدیدشدن هفت تن از افراد طالبان، این گروه تلاشی خانه‌به‌خانه را در منطقه‌ی ۳۱۵ و پنج صد فامیلی شهر کابل آغاز کرده‌اند.

این منبع، گفت که هفت تن از افراد طالبان، دست‌کم سه روز پیش با یک رنجر در ساحه‌ی جاده شتل درملتون، از مربوطات ناحیه‌ی یازدهم شهر کابل ناپدید شده‌اند.

با این حال، منبع می‌گوید که طالبان از دو روز به این طرف در ساحات پنج‌صد فامیلی و منطقه ۳۱۵ تلاشی خانه‌به‌خانه را آغاز کرده‌اند.

به گفته‌ی منبع، طالبان در این مدت، چندین خانواده را به شمول زنان و کودکان بازداشت و به زندان منتقل کرده‌اند.

منبع، گفت که به دلیل وضعیت حاکم در کابل، به هیچ رسانه‌ی فعالی اجازه‌ی پوشش این خبر داده نمی‌شود.

روز گذشته نیز، یک منبع گفت که طالبان برای بازداشت افراد یک موتر کاستر با خود آورده و در کنار مردان، حتا زنان را بازداشت و با خود می‌برند.

منبع، تأکید کرد که طالبان به باشندگان این منطقه اجازه نمی‌دهند که از خانه‌های شان بیرون شوند و سر وظیفه شان بروند.

این در حالی است که اکثر ساکنان منطقه‌ی شتل درملتون، باشندگان ولایت پنجشیر، کاپیسا و پروان استند.