واکنش طالبان به حرف‌های صالح: در گذشته انتخابات برگزار می‌شد؛ اما جان‌کری دولت تشکیل می‌داد

عبدالرازق اختیاربیگ
واکنش طالبان به حرف‌های صالح: در گذشته انتخابات برگزار می‌شد؛ اما جان‌کری دولت تشکیل می‌داد

به دنبال اظهارات امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری پیشین افغانستان مبنی بر این که اگر طالبان دنبال مشروعیت‌خواهی و نیک‌نامی اند، باید تن به انتخابات و رأی مردم بدهند، اکنون یکی از سخن‌گویان طالبان، می‌گوید که در گذشته انتخابات برگزار می‌شد؛ اما نتیجه‌ی آن را جان‌کری تعیین می‌کرد.

انعام‌الله سمنگانی، یکی از سخن‌گویان طالبان روز پنج‌شنبه -۱۶ جدی-، در برگه‌ی تویترش نوشته است که پیش از این برای برگزاری هر انتخابات، میلیون‌ها دالر به مصرف می‌رسید.

او افزوده است: «انتخابات و همه‌شمول شش ماه کمپاین می‌شد، یک میلیارد دالر خرج می‌شد. نامزدان یک دیگر را فاسد می‌گفتند و تنش‌های قومی به اوج می‌رسید، ۱۵۰ میلیون دالر در برگزاری انتخابات صرف می‌شد؛ اما سرانجام جان‌کری می‌آمد و یک دولت همه‌شمول تشکیل می‌داد.»

این در حالی است که اخیرا امرالله صالح، گفته است که به دلیل حاکمیت «بدنام، ستم‌گر و بی‌سر» گروه طالبان، میلیون نفر از کشور فرار می‌کنند و اگر مرزهای باز می‌بود، این روند بیش‌تر نیز می‌شد.

او تأکید کرده است که اگر گروه طالبان ادعای نیک‌نامی دارد، تن به انتخابات و رأی مردم بدهد.