استخبارات طالبان در هماهنگی با حوزه‌ی سیزدهم امنیتی ظریفه یعقوبی و چهار همکارش را با خود بردند

فاطمه حسن‌زاده
استخبارات طالبان در هماهنگی با حوزه‌ی سیزدهم امنیتی ظریفه یعقوبی و چهار همکارش را با خود بردند

یکی از بانوانی که در نشست امروز در غرب کابل شرکت بود، می‌گوید که استخبارات طالبان، از نشست زنان معترض در دشت برچی شهر کابل با خبر شده بود و در هماهنگی با حوزه‌ی سیزدهم امنیتی این گروه، ظریفه یعقوبی و چهار همکارش را بازداشت و با خود برده‌اند.

این بانوی معترض که نخواست نامی از او گرفته شود، به صبح کابل می‌گوید که یکی از افراد استخبارات طالبان در ابتدا وارد محلی شد که در آن‌جا قرار بود نشستی برگزار شود و پس از کمی گفت‌وگو دوباره برگشت.

با این حال او گفت، زمانی که زنان می‌خواستند نشست شان را آغاز کنند، چندین رنجر به ساحه آمدند و نشست آن‌ها با بازداشت ظریفه و چهار تن از همکارانش مختل کردند.

یکی دیگر از زنان معترض نیز، به صبح کابل گفت که طالبان، چهار پلیس زن با خود آورده بودند و تلفن‌های اکثر بانوان را بررسی و از شماری شان را ضبط کردند.

او هم‌چنان گفت که افراد طالبان، شماری از زنان معترض را لت‌وکوب نیز، کرده و تا هنوز از سرنوشت افراد بازداشت‌شده اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است که ظریفه یعقوبی از زنان معترضی است که در اکثر اعتراضات زنان در شهر کابل شرکت داشت و جز بانوانی بود که همواره برای بازشدن مکاتب دخترانه و سهیم‌شدن زنان در ادارات دولتی دادخواهی کرده بود.

در نشست امروز نیز، ظریفه یعقوبی می‌خواست که جنبشی را تحت عنوان «جنبش زنان افغانستان» اعلام کند.