استخبارات طالبان ۱۱ دختر خانم معترض در بامیان را بازداشت کردند

عصمت امین
استخبارات طالبان ۱۱ دختر خانم معترض در بامیان را بازداشت کردند

منابع محلی در ولایت بامیان، تأیید می‌کنند که ۱۱ دختر خانم معترض در این ولایت از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده‌اند.

یک منبع معتبر که نخواست نامی از او گرفته شود، به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که این دختر خانم‌ها از روز شنبه هفته‌ی روان تا اکنون در بند استخبارات طالبان به سر می‌برند.

این بانوان به دلیل اعتراض در یک برنامه‌ی حمایت از طالبان بازداشت شده‌اند. منبع تأکید کرد که از سرنوشت آن‌ها هیچ اطلاعی در دست نیست.

با این حال، یک منبع امنیتی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی صبح کابل، بازداشت دختران بامیانی را رد می‎‌کند و می‌گوید که قرار بود این دختران از سوی استخبارات طالبان به دلیل پاره‌کردن بنرهای حمایت از این گروه بازداشت شوند؛ اما با پا در میانی شورای علما، موسفیدان و والی بامیان بازداشت نشده‌اند.

به گفته‌ی این منبع، قرار بود دختران معترض بامیانی به کابل منتقل شوند؛ اما بازداشت نشدند.

این در حالی است که هفته‌ی گذشته شماری از دختران دانش‌جو در بامیان که در یک برنامه‌ی طالبان‌ در مورد حقوق زنان دعوت شده بودند، بنرهای نصب‌شده از سوی این گروه را پاره کردند.

بر اساس گزارش‌ها طالبان، زنان و دختران بامیانی را زیر نام حمایت از بازگشایی مکاتب دخترانه جمع کرده بودند؛ اما وقتی آن‌ها با پوسترهای حمایتی از طالبان و آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی روبه‌رو می‌شوند، همه‌ی بنرها را پاره کرده و برنامه را به هم می‌زنند.