استخبارات طالبان یک فعال مدنی را در ولایت هلمند بازداشت کردند

صبح کابل
استخبارات طالبان یک فعال مدنی را در ولایت هلمند بازداشت کردند

منابعی در ولایت هلمند، می‌گویند که استخبارات طالبان، یک فعال مدنی را در این ولایت بازداشت کرده‌اند.

یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که داکتر امان‌الله حسرت، پنج روز پیش توسط استخبارات طالبان در ولایت هلمند بازداشت شده‌ است.

نزدیکان آقای حسرت با تأیید این رویداد، می‌گویند که تا هنوز مشخص نیست که طالبان به چه دلیلی او را بازداشت کرده‌اند.

تا هنو از سرنوشت این فعال مدنی هلمند هیچ اطلاعی در دست نیست. طالبان نیز، از ابراز نظر در این مورد خودداری می‌کنند.