ادامه‌ی بازداشت زنان معترض؛ استخبارات طالبان این بار فرحت پوپلزی را بازداشت کردند

فاطمه حسن‌زاده
ادامه‌ی بازداشت زنان معترض؛ استخبارات طالبان این بار فرحت پوپلزی را بازداشت کردند

در ادامه‌ی بازداشت زنان معترض در کابل، این‌بار فرحت پوپلزی از اعضای ارشد «حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان» از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است.

یکی از اعضای خانواده‌ی بانو پوپلزی در گفت‌وگو با صبح کابل، خبر بازداشت او را تأیید کرد؛ اما گفت که هیچ معلوماتی از سرنوشت او ندارند.

به نقل از خانواده‌ی بانو پوپلزی، او سه‌شنبه‌شب-۱۷ عقرب-، از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد.

فرحت پوپلزی از نخستین بانوانی بود که پس از سقوط جمهوریت و آغاز حکومت دوباره‌ی طالبان، دست به اعتراضات مدنی می‌زد. بانو پوپلزی و ده‌هاتن از زنان معترض دیگر بارها در واکنش به بسته‌ماندن مکاتب دخترانه و خانه‌نشین‌شدن زنان کشور، دست به اعتراض زده‌اند.

این در حالی است که یک هفته پیش نیز استخبارات طالبان، ظریفه یعقوبی، از زنان معترض در کابل و چهار همکارش را بازداشت کردند.

تا هنوز از سرنوشت هیچ کدام آن‌ها اطلاعی در دست نیست. گروه طالبان پس از به قدرت‌رسیدن شان بارها زنان معترض را در جاده‌ها کابل و شماری از آن‌ها از خانه‌های شان بازداشت کرده‌اند.