دشنام‌ والی طالبان در خوست: کسانی که با نظام دشمنی دارند، هنوز «بچه آدم» نشده‌اند

صبح کابل
دشنام‌ والی طالبان در خوست: کسانی که با نظام دشمنی دارند، هنوز «بچه آدم» نشده‌اند

محمدنبی عمری، والی طالبان برای ولایت خوست، با انتقاد از افرادی که در مخالفت با نظام این گروه قرار دارند، به آن‌ها دشنام داده و گفته است که هنوز «بچه آدم» نشده اند.

عمری این اظهارات را روز گذشته -یک‌شنبه، ۸ حوت-، در جمعی از مردم خوست مطرح کرده و گفته است که هرچند بر اساس فرمان رهبری این گروه، افراد طالبان با مردم از نرمی کار می‌گیرند؛ اما با توجه به وضعیت کنونی، مجبور می‌شوند که همانند گذشته از زور استفاده خواهند کرد.

 او، تأکید کرده است که هیچ تغییری در مرام و منشور گروه طالبان به میان نیامده؛ تنها در نرمش این گروه با مردم تغییر آمده است.

به گفته‌ی این والی طالبان، در گذشته طالبان در جاهایی که نیاز بود، برای سرکوب از تفنگ استفاده می‌کردند؛ اما اکنون این گونه نیست و آن‌ها برای تطبیق، صیانت و حفاظت از نظام اسلامی از نرمش کار می‌گیرند.

عمری، هشدار داده است که اگر افراد مخالف نظام نرمش طالبان را قبول نکنند، آن‌ها را به زندان خواهند انداخت.

این دومین اظهارات جنجالی این والی طالبان در چند روز گذشته است. پیشین از این، او به باشندگان خوست سه روز مهلت داده بود که بیرق سه رنگ افغانستان از تمامی بخش‌های این ولایت بردارند و بیرق طالبان را جاگزین آن‌ کنند.

او، گفته است که هیچ باشنده‌ی خوست حق ندارد که بیرق سه رنگ افغانستان را در بالای خانه‌ها و یا دکان‌های شان آویزان کند.