نظرسنجی تازه: ۸۰ درصد مردم خواهان پایان جنگ از راه توافق سیاسی اند

صبح کابل
نظرسنجی تازه: ۸۰ درصد مردم خواهان پایان جنگ از راه توافق سیاسی اند

نظرسنجی تازه‌ای که از سوی انستیتوت مطالعات جنگ و صلح منتشر شده، نشان می‌دهد که ۸۰ درصد مردم افغانستان، خواهان پایان جنگ در این کشور، از راه توافق سیاسی استند.

انستیتوت مطالعات جنگ و صلح، روز پنج‌شنبه (۳ دلو) نظرسنجی تازه‌اش را در مورد روند صلح افغانستان، منتشر کرد. این نظرسنجی، بر اساس پاسخ پنج هزار نفر در مورد ۱۰ پرسش، تهیه شده است. ۶۰ درصد افرادی که با آن‌ها گفت‌وگو شده، باشندگان روستا اند و ۴۰ درصد دیگر هم در شهر زندگی می‌کنند.

بر اساس این نظرسنجی، ۸۰ درصد مردم گفته اند که افغانستان از راه توافق سیاسی به صلح دست خواهد یافت، در حالی که ۲۰ درصد دیگر گفته اند، تأمین صلح در این کشور، از راه نظامی ممکن است.

در این نظرسنجی، در مورد سرنوشت جنگ‌جویان خارجی عضو گروه طالبان پس از توافق صلح پرسیده شده و ۵۷ درصد، گفته اند که آن‌ها باید افغانستان را ترک کنند و ۴۳ درصد دیگر، خواهان ماندن آن‌ها در این کشور شده اند.

در بخش دیگری از این نظرسنجی، در مورد حضور و یا خروج نیروهای خارجی از افغانستان پس از توافق صلح پرسیده شده است. ۴۱ درصد خواهان خروج نیروهای خارجی شده اند، ۳۳ درصد خواهان حضور نیروهای خارجی و ۲۱ درصد دیگر نیز، به گونه‌ی قسمی خواهان حضور نیروهای خارجی استند.

بر اساس این نظرسنجی، ۵۲ درصد از گفت‌وگو شوندگان، گفته اند که خروج نیروهای خارجی پیش از امضای توافق‌نامه‌ی صلح، سبب بروز جنگ‌های داخلی می‌شود، در حالی که ۴۸ درصد دیگر گفته اند که حکومت دوام خواهد کرد.

همچنان، ۶۱ درصد خواهان انجام گفت‌وگوهای صلح در داخل افغانستان شده اند، در حالی که ۲۲ درصد دیگر، به این باورند که این گفت‌وگوها باید در کشورهای خارجی انجام شود.

در این نظرسنجی، پرسیده شده که آیا زلمی خلیل‌زاد فرد درستی برای تسهیل گفت‌وگوهای صلح است و یا خیر؛ ۴۱ درصد پاسخ مثبت داده اند، ۳۹ درصد پاسخ رد داده اند و ۲۰ درصد دیگر، گفته اند که در این باره چیزی نمی دانند.

هم‌چنان، ۶۸ درصد مردم خواهان حفظ نظامی جمهوری شده اند، ۱۲ درصد امارات اسلامی را ترجیح داده اند و ۱۱ درصد دیگر، ترکیبی از هر دو را پیشنهاد داده اند.

از سویی هم، ۸۳ درصد گفت‌وگو شوندگان خواهان حضور بانوان در گفت‌وگوهای صلح شده اند و ۱۷ درصد دیگر، گفته اند که زنان نباید در این گفت‌وگوها حضور یابند.

بر اساس این نظرسنجی، ۶۵ درصد مردم خواهان رهبری گفت‌وگوهای صلح از سوی دولت افغانستان شده اند.

این نظرسنجی، در حالی منتشر شده که گفت‌وگوهای صلح در جریان چند مدت گذشته، وارد فاز جدیدی شده است. گروه طالبان، با کاهش خشونت موافقت کرده است. طالبان، همچنان ابراز امیدواری کرده که تا پایان ماه جاری، توافق‌نامه‌ی صلح میان این گروه و ایالات متحده‌ی امریکا به امضا برسد. با این حال، ریاست‌جمهوری تأکید می‌کند که مردم افغانستان خواهان کاهش خشونت نه، بلکه برقراری آتش‌بس استند.