افراد طالبان یک دختر و پسر را به اتهام «رابطه‌ی نامشروع» در مرکز بامیان شلاق زدند

صبح کابل
افراد طالبان یک دختر و پسر را به اتهام «رابطه‌ی نامشروع» در مرکز بامیان شلاق زدند

منابعی از ولایت بامیان، می‌گویند که افراد طالبان یک دختر و پسر را به اتهام داشتن «رابطه‌ی نامشروع» در مرکز این ولایت شلاق زده‌اند.

یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که این رویداد چاشت روز پنج‌شنبه -۲۶ عقرب-، در ورزشگاه شهید مزاری در مرکز ولایت بامیان، رخ داده است.

به گفته‌ی منبع، این پسر و دختر از سوی دادگاه طالبان در این ولایت به ۳۹ شلاق محکوم شده بودند و این حکم امروز پنج‌شنبه، از سوی افراد این گروه عملی شده است.

این دو جوان، محمد عیسا و آرزو نام دارند و حدود چهل روز پیش از سوی طالبان به دلیل داشتن رابطه‌ی نامشروع قبل از ازدواج، از پارک بند امیر بازداشت و سپس محاکمه شدند.

گفته می‌شود که این پسر و دختر جوان برای تفریح از کابل به بامیان رفته بودند.

هرچند محاکمه‌ی این دو جوان به گونه‌ی علنی و در حضور هزاران نفر برگزار شد؛ اما طالبان به هیچ فردی اجازه‌ی عکس و فیلم‌گرفتن را نداده و حتا دو نفر را در پیوند به گرفتن عکس بازداشت کرده‌اند.