حضور ۲۱روزه‌ی طالبان در ولسوالی‌های پنج‌گانه‌ی آقچه‌ در جوزجان

قمرالدین پویاعزیز
حضور ۲۱روزه‌ی طالبان در ولسوالی‌های پنج‌گانه‌ی آقچه‌ در جوزجان

ولسوالی‌های پنج‌گانه‌ی آقچه‌ی ولایت جوزجان، ۲۱ روز می‌شود که در کنترل جنگ‌جویان طالب قرار دارد. این ولسوالی در مسیر بزرگ‌راه جوزجان-بلخ افتاده است که نزدیک به ۲۱ روز پیش، بدون درگیری و مقاومت نیروهای امنیتی، به تصرف گروه طالبان در آمد و تا اکنون نیز در کنترل جنگ‌جویان این گروه است.

راه مواصلاتی این ولسوالی، برای نزدیک به ده روز به دلیل ماین‌هایی که جنگ‌جویان طالب در زمین جاگذاری کرده بودند، به روی مردم مسدود بود و باشندگان این ولسوالی، مجبور بودند، از راه ولسوالی خانقاه به این ولسوالی سفر کنند. این وضعیت سبب شد تا باشندگان این ولسوالی، در محاصره‌ی اقتصادی قرار بگیرند.

شماری از باشند‌گان ولسوالی آقچه، می‌گویند، که جنگ‌جویان طالب برای گشت‌وگذار آن‌ها در داخل این ولسوالی، محدودیت‌هایی را وضع کرده اند.

عبدالکریم، باشنده‌ی ولسوالی آقچه، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که جنگ‌جویان طالب، پس از تصرف این ولسوالی، گشت‌وگذار زنان را بدون محرم، بدون حجاب و خریدوفروش گوشت‌های یخ‌زده را ممنوع کرده اند.

با این حال، حلیمه صدف کریمی، نماینده‌ی جوزجان در مجلس نمایندگان، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که جنگ‌جویان طالب، شماری از فعالیت‌های روزمره‌ی باشندگان ولسوالی آقچه را منع قرار داده و از مردم پول اخاذی می‌کنند.

به گفته‌ی بانو کریمی، جنگ‌جویان این گروه از طریق بلندگوهای مساجد، اعلام کرده اند که مردم محل برای آن‌ها پول و غذا بدهند.

در همین حال، عبدالغنی نظامی، فرمانده‌ی لوای دوم پیاده‌ی قول اردوی ۲۰۹ شاهین مقیم در جوزجان، می‌گوید که گروه طالبان بر خلاف گفته‌های خود، از اماکن عامه مانند مسجد و کلینیک‌ها به عنوان سنگر در مقابل نیروهای امنیتی استفاده می‌کند.

ولسوالی آقچه با جمعیت بیش از یک ۱۵۰هزارنفری، در مرکز چهار ولسوالی دیگر قرار دارد. ولسوالی‌های پنج‌گانه‌ی آقچه، جمعیت نیم‌میلیون‌نفری ولایت جوزجان را تشکیل می‌دهد. دادوستد بازرگانی باشندگان ولسوالی‌های فیض‌آباد، خانقاه، منگجیک و مردیان نیز در بازار ولسوالی آقچه اجرا می‌شود.