پس از به قدرت‌رسیدن طالبان؛ ۸۰ درصد خبرنگاران در افغانستان بی‌کار شده‌اند

اسماعیل لعلی
پس از به قدرت‌رسیدن طالبان؛ ۸۰ درصد خبرنگاران در افغانستان بی‌کار شده‌اند

دیدبان حقوق بشر، گزارش داده است که پس از به قدرت‌رسیدن طالبان، ۸۰ درصد خبرنگاران به دلیل مشکلات اقتصادی رسانه‌ها و خشونت‌های طالبان، بی‌کار شده اند.

در گزارشی که روز دوشنبه -۱۶ حوت-، از سوی این نهاد به نشر رسیده، آمده است که رسانه‌ها و خبرنگاران در ولایت‌ها و ولسوالی به دلیل تهدیدها از سوی طالبان، دست به خودسانسوری زده و از نشر بسیاری از رویدادها خودداری می‌کنند.

بر اساس این گزارش، خبرنگاران در ولایت‌ها از سوی طالبان تهدید، بازداشت و شکنجه می‌شوند؛ همین مسأله سبب شده که بسیاری از رسانه‌ها فعالیت‌های خود را متوقف کنند یا خبرنگاران کار شان را ترک می‌کنند.

دیدبان حقوق بشر، تأکید کرده که در این میان، وضعیت خبرنگاران زن در ولایت‌ها بسیار وخیم است؛ زیرا آن‌ها با شدیدترین سرکوب طالبان روبه‌رو استند. در گزارش، آمده است که در بسیاری از ولایت‌ها، طالبان به خبرنگاران زن دستور داده که دست از کار بکشند و یا آن‌ها را از گفت‌وگوی مستقیم با مردم منع کرده اند.

آن‌چه این نهاد معلومات داده، در حال حاضر در برخی ولایت‌ها، هیچ خبرنگار زن وجود ندارد.

دیدبان حقوق بشر، هم‌چنان گفته است که طالبان رسانه‌ها را مجبور کرده اند که مطالب و گزارش‌های شان را پیش از نشر با ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ ولایت‌ها شریک کنند و در صورتی که موضوع مخالف سیاست‌های این گروه نشر شود، با عواقب خشونت‌باری روبه‌روخواهند شد.