طالبان در ولایت غور موترهای دولتی را می‌فروشند

صبح کابل
طالبان در ولایت غور موترهای دولتی را می‌فروشند

منابعی در ولایت غور به روزنامه‌ی صبح کابل، تأیید می‌کنند که افراد طالبان موترهای دولتی در این ولایت را به فروش می‌رسانند.

به گفته‌ی منابع، این موترها در زمان حکومت پیشین از سوی نیروهای امنیتی استفاده می‌شد؛ اما اکنون طالبان آن را به فروش گذاشته‌اند.

در تازه‌ترین مورد، کارمندان ریاست استخبارات طالبان در ولایت غور، یک موتر نوع هایلکس مربوط به ریاست امنیت ملی پیشین در این ولایت را به فروش گذاشته‌اند.

منابع، می‌گوید که اخیرا یک دفتر رهنمای معاملات در غور که کار خریدو فروش زمین و موتر را انجام می‌دهد، با گذاشتن عکس‌های از این موتر، آن را ۶۵۰ هزار افغانی قیمت کرده است.

بر اساس معلومات، این موتر هایلکس در زمان حکومت پیشین، از سوی منسوبین ریاست امنیت ملی در غور استفاده می‌شد.

این در حالی است که پیش از این طالبان بارها، گفته اند که دارایی‌های عامه و دولتی در حکومت آن‌ها محفوظ است؛ اما گزارش‌های در ابتدای به قدرت‌رسیدن این گروه نشر شد که برخی از فرماندهان طالبان، حتا وسایط دولتی را به پاکستان فرستادند.